Thể thao trực tuyến không thể mua?

ngừng bán thời gian

Theo quy định của trung tâm quản lý xổ số thể thao của cơ quan quản lý thể thao quốc gia, dừng bán vé thể thao trực tuyến là từ 2 giờ đến 8 giờ 30 sáng mỗi ngày. Trong lúc đó, tất cả các trò chơi thể thao đều không thể mua được.

Thời gian bán lại

Tiếp tục bán vé thể thao trực tuyến lúc 8:30 mỗi sáng. Khi đó, tất cả các trò chơi thể thao sẽ được mở lại để mua.

lưu ý

Cần lưu ý rằng thời gian ngừng bán và hồi phục bán hàng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc hoạt động đặc biệt. Do đó, chúng tôi đề nghị tham khảo ý kiến trung tâm thể thao địa phương hoặc trang web chính thức trước khi mua.

Nhãn liên quan:

Thể thao trực tuyến

Mua thời gian

Ngừng bán thời gian

Khôi phục thời gian bán hàng

Xổ số thể thao