Double color xổ số trang web làm thế nào để shen qing

điều kiện thẩm thanh

Shenqing double color lottery station trên Internet, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có giấy tờ căn cước hợp pháp và hợp lệhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/a0dd1dbd8c9bac27?.png”/>

Xổ số hai màu chơi trực tuyến shenqing quá trình như sau:

Đăng nhập trang web chính thức của trung tâm may mắn

Vào khu vực quản lý bán vé sốvé xổ số hai màu

Điền thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết

Nộp đơn xin thẩm thanh

vật liệu cần thiết

Các tài liệu cần thiết cho các trạm xổ số xổ số xổ số shen qing trên Internet bao gồm:

Bản SAO của id

Hình ảnh trang web

Chứng chỉ điều kiện bán vé sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/0f12686bd008e76f?.png”/>

Trung tâm may mắn sẽ kiểm tra sau khi nhận được đơn xin thẩm thanh. Thời gian kiểm tra thường là 10 ngày làm việc.

kết quả kiểm tra

Sau khi kết quả kiểm tra được thông qua, trung tâm may mắn sẽ cấp giấy phép hoạt động nhà ga xổ số hai màu. Không được phê duyệt, trung tâm may mắn sẽ đưa ra ý kiến cụ thể, các ứng viên cần phải theo ý kiến sửa đổi vật liệu shen qing.

lưu ý

Khi chơi xổ số xổ số hai màu shen qing trên Internet, hãy chú ý đến những điều sau đây:

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ\nTải lên hình ảnh vật liệu rõ ràng

Xem xét kết quả kiểm toán

Tuân thủ các quy định và yêu cầu của trung tâm may mắn