giá trị kuang trực tuyến có thể chọn chỗ ngồi?

Hồ sơ trực tuyến

Kuan airlines là một hãng hàng không giá rẻ, cung cấp mọi loại dịch vụ, bao gồm cả các chuyến bay trực tuyến. Giá trị trực tuyến là một cách nhanh chóng và tiện lợi để kiểm tra từ 48 giờ đến 2 giờ trước khi chuyến bay cất cánh.

Giá trị lựa chọn trực tuyến

Với dịch vụ trực tuyến của kuang airlines, hành khách có thể chọn một chỗ ngồi trả tiền hoặc một chỗ ngồi ngẫu nhiên miễn phí.

Trả tiền vé

Kuang airlines cung cấp dịch vụ trả tiền cho việc chọn chỗ ngồi, và hành khách có thể trả thêm tiền để chọn chỗ ngồi thích hợp. Chi phí trả tiền để chọn chỗ ngồi tùy theo loại chỗ ngồi và khoảng cách chuyến bay.

Một số chỗ ngồi ngẫu nhiên miễn phí

Nếu hành khách không muốn trả tiền để chọn chỗ ngồi, kuan airlines sẽ tự động phân phát chỗ ngồi miễn phí cho họ khi họ đang trực tuyến. Ghế miễn phí thường được chọn ngẫu nhiên, không đảm bảo cho hành khách có được ghế họ thích.

Kết luận

Do đó, giá trị trực tuyến của kq cung cấp các lựa chọn cho việc chọn ghế trả tiền và chọn ngẫu nhiên các ghế miễn phí. Nếu hành khách muốn chọn chỗ ngồi thích, họ có thể chọn một dịch vụ trả tiền. Nếu không, họ sẽ nhận được chỗ ngồi ngẫu nhiên miễn phí.

Trả lời thường câu hỏi

Q: giá trị của kq là bao nhiêu?

A: chi phí trả tiền cho một chiếc ghế phụ thuộc vào loại ghế ngồi và khoảng cách chuyến bay.

Q: khi nào là thời gian kết thúc cho việc chọn chỗ ngồi?

A: thời hạn chọn ghế trên mạng là 2 giờ trước khi chuyến bay cất cánh.

Q: nếu tôi không trả tiền để chọn chỗ ngồi, tôi có thể đảm bảo một chỗ ngồi gần cửa sổ không?

A: không, chỗ ngồi được phân phát miễn phí là ngẫu nhiên, không đảm bảo cho hành khách có chỗ ngồi gần cửa sổ.