làm thế nào để áp dụng cho các đại lý may mắn trên Internet?

Fucai đại lý là một đơn vị kinh doanh đặc quyền được phê duyệt bởi trung tâm fucai, trong khu vực chỉ định để bán sản phẩm fucai. Nếu bạn muốn điều hành một đại lý may mắn, bạn có thể áp dụng trên Internet. Đây là cách hoạt động:

1. hiểu các điều kiện ứng dụng

Trước khi áp dụng cho một đại diện may mắn, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đủ 18 tuổi, đủ khả năng hành động dân sự.

Có một địa điểm cố định, và đáp ứng các yêu cầu của trung tâm may mắn.

Có một số khả năng kinh doanh và uy tín.

2. chuẩn bị tài liệu ứng dụng

Bạn cần phải chuẩn bị các tài liệu sau:

Bản gốc và bản SAO của id.

Bản gốc và bản SAO giấy phép kinh doanh.

Bản SAO hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Đơn xin làm 2 bản.

3. truy cập vào trang web trung tâm may mắn

Hãy vào trang web chính thức của trung tâm may mắn trong khu vực của bạn, thường có thể được tìm thấy trong các công cụ tìm kiếm.

Điền vào mẫu đơn

Tìm mục đăng ký đại diện trên trang web của trung tâm may mắn, và điền vào mẫu đơn theo hướng dẫn. Hãy chắc chắn khi điền vào nội dung chính xác và chính xác để tránh lỗi.

5. gửi tài liệu ứng dụng

Sau khi điền vào đơn xin vui lòng quét hoặc chụp ảnh tài liệu đã sẵn sàng cho ứng dụng và tải lên email được chỉ định trên trang web chính thức của trung tâm may mắn. Bạn cũng có thể chọn thư hoặc đích thân gửi đến trung tâm may mắn.

6. chờ xem xét

Sau khi trung tâm may mắn nhận được tài liệu ứng dụng của bạn, sẽ được kiểm tra. Thời gian kiểm tra thường là khoảng 15 ngày làm việc. Sau khi phê duyệt, trung tâm may mắn sẽ liên lạc với bạn, và sắp xếp các cuộc thăm dò và phỏng vấn.

Ký hợp đồng

Sau khi truy cập và phỏng vấn, bạn cần phải ký hợp đồng kinh doanh đại lý với các trung tâm may mắn. Hợp đồng sẽ xác định các đại lý bán hàng, bán hàng, giải quyết và các nội dung khác.

Nhãn: phúc âm đại diện, ứng dụng trực tuyến, điều kiện áp dụng, tài liệu áp dụng, trang web chính thức của phúc âm trung tâm