xổ số bị đình chỉ trên mạng

.

Gần đây, trung tâm quản lý xổ số thể thao quốc gia đã thông báo sẽ đình chỉ việc bán vé số trực tuyến kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021. Việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý và thảo luận.

.

bối cảnh

.

lý do

.

Theo trung tâm quản lý xổ số thể thao quốc gia, việc đình chỉ việc bán vé trực tuyến là để điều chỉnh trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé. Và để thực hiện chính sách cấm trẻ vị thành niên tham gia cờ bạc trên mạng.

.

ảnh hưởng

.

hướng

.

Nhãn: xổ số kiến thiết, bán hàng trực tuyến, đình chỉ bán hàng, điều chỉnh trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi của người mua vé, sự tham gia của trẻ vị thành niên, trò chơi, giải trí sức khỏe

.